Služby které poskytujeme

V nabídce našich služeb naleznete revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, revize, kontroly a zkoušky parních a horkovodních kotlů a samozřejmě i odborné prohlídky kotelen. Pokud u nás využijete rovnou více služeb, zajistíme vám slevu nebo školení obsluhy vašich zařízení zdarma .

Víc jak TISÍC realizovaných zakázek.
STOVKY spokojených a vracejících se zákazníků.
PATNÁCT let praxe.

Zajistíme zdarma poradenství o rozsahu potřebných revizí v budově či areálu vaší firmy. Totéž platí také u novostaveb.
Dle možností jsme časově flexibilní, dokážeme vyjít vstříc zákazníkovi.

Plynová zařízení

Poskytujeme revize, kontroly a zkoušky všech plynových zařízení.

Více informací

Tlaková zařízení

Poskytujeme revize, kontroly a zkoušky tlakových zařízení.

Více informací

Kotle

Poskytujeme revize, kontroly a zkoušky parních a horkovzdušných kotlů II. třídy.

Více informací

Prohlídky kotelen

Provedeme vám odbornou prohlídku kotelen. Budete mít jistotu, že je vaše kotelna vpořádku.

Více informací

Školení

Zaškolíme vaši obsluhu abyste byli v bezpečí.

Více informací

Dále vám rádi zajistíme i další služby podle vašich potřeb.

Vypracování místního provozního řádu

Každé pracoviště musí mít vypracovaný svůj místní provozní řád. Je důležité, aby obsahoval všechny podstatné informace jako pracovní technologické postupy a pravidla pro pohyb zaměstnanců a osob na pracovišti. Tyto provozní řády by měl vytvořit profesionál. Rádi vám takovou kvalifikovanou osobu zajistíme.


Vypracování revizních knih

Každé zařízení o výkonu větším než 50 kW, u kterého jsou prováděny revize a kontroly, musí mít vedenou svou vlastní revizní knihu. Se správným vypracováním revizních knih vám také pomůžeme, stačí nás kontaktovat a domluvíme vám pomoc kvalifikovaných profesionálů.


Servis spotřebičů

Jedenkrát ročně je nutné zkontrolovat, vyčistit, seřídit a popř. opravit všechny plynové spotřebiče. Ne každý ale takový servis poskytuje. Díky nám si s tím nemusíte lámat hlavu, zajistíme vám spolupráci s poskytovatelem kvalitního a profesionálního servisu spotřebičů.


Kontroly spalinových cest

Určitě víte, že NV č. 91/2010 Sb. udává povinnost minimálně jednou za rok kontrolovat spalinové cesty (včetně komínu). Kontrola musí být provedena profesionálem, který je držitelem živnostenského listu v oboru kominictví. Takového profesionála může být těžké sehnat, proto to nechte na nás, my vám domluvíme kontrolu od těch nejlepších ve svém oboru.


Autorizované měření emisí

Každý, kdo se stane provozovatelem zdroje znečišťujícího ovzduší, je povinen nechat provést autorizované měření emisí podle zákona 201/2012Sb . Vzhledem k tomu, že jde o autorizované měření emisí, musíte si domluvit schůzku se způsobilou osobou. Abychom vám usnadnili práci a ušetřili čas, vybereme profesionála a domluvíme s ním schůzku za vás.


Revize elektrických zařízení

Vaše elektrická zařízení potřebují pravidelnou kontrolu a údržbu. Jsme schopni vám zajistit profesionála, který provede revizi tak, jak ji nařizuje norma ČSN 33 1500. Během revize bude provedeno kontrolní měření a ověření celkového stavu elektrického zařízení.

U elektrických zařízení se provádí vždy dva druhy revizí. Takzvaná výchozí revize , která bude provedena před zařazením elektrického zařízení do provozu, a pravidelná revize , která probíhá jednou za jeden až pět let , podle typu elektrického zařízení a prostředí, ve kterém se nachází.


Kontroly měření a regulace

Každá kotelna a výměníková stanice je vybavena systémem MaR (měření a regulace) na kterém je nutné provést 1× ročně pravidelnou kontrolu a údržbu. Zajistíme vám profesionální kontrolu vašich zařízení, jejímž výsledkem bude zpráva o kontrole.


BOZP a požární ochrana

Oblast bezpečnosti o ochraně zdraví při práci (BOZP) je řízena platnými právními předpisy, ve kterých je zakotvena odpovědnost za nedodržování předepsaných požadavků. Nejde však jen o několik paragrafů v Zákoníku práce, ale jedná se o celý soubor dokumentů, předpisů, pokynů atd.

Pokud chcete mít jistotu, že v této oblasti plníte veškerá nařízení plynoucí z legislativy a pokud se chce vyhnout vysokým pokutám ze strany Inspekce práce, je jednou z možností mimo zaměstnání vlastní odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, zajišťování komplexních služeb dodavatelským způsobem.

Takového profesionála může být těžké sehnat, proto to nechte na nás, my vám domluvíme kontrolu od těch nejlepších ve svém oboru.


Nevíte si rady, co vše je třeba u vás potřeba udělat? Zajistíme Vám zdarma poradenství o rozsahu potřebných revizí v budově či areálu firmy – kontaktujte nás – ozveme se do 48 hodin .

* Vyplňte prosím všechny položky.

Nahoru