Revize, kontroly a zkoušky tlakových zařízení

Mezi tlaková zařízení patří stabilní tlakové nádoby a nádoby na plyny. Všechna tato tlaková zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a revidovat podle znění vyhlášky č. 18/1979 Sb. Provádí se zde provozní a vnitřní revize, zkouška těsnosti a tlaková zkouška. Naši technici ověří stav vašeho tlakové zařízení a po každé revizi získáte revizní zprávu, kde je zaznamenán stav tlakového zařízení a zapsány návrhy na odstranění případných závad.

I zde se provádí revize výchozí a revize provozní . Provozní revizi je nutné provádět minimálně 1x za rok . Další povinnou revizí je revize vnitřní , při níž vám náš technik zkontroluje stav tlakového celku a případné usazeniny. Tato revize je prováděna standardně jednou za 5 let . Po každé vnitřní revizi se musí provést i zkouška těsnosti , naši profesionálové se o to samozřejmě postarají. Jednou za 9 let musí být provedena také tlaková zkouška .


Pomůžeme vám s revizí, kontrolou či zkouškou tlakových zařízení – kontaktujte nás – ozveme se do 48 hodin .

* Vyplňte prosím všechny položky.

Nahoru