Revize, kontroly a zkoušky plynových zařízení

Pomůžeme vám s povinnou údržbou vašeho plynového zařízení. Revize a kontroly plynových zařízení jsou dané zákonem a musí o nich být vedený záznam. Revize ani kontroly plynových zařízení nemůžete provádět sami, vždy je potřeba přenechat tuto povinnost profesionálům, proto byste si měli vybrat ty nejlepší. Nechte to na nás, svém společníkovi.

Každý rok je nutné provést kontrolu plynového zařízení. Specifikace kontroly plynových zařízení naleznete v §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Revize plynových zařízení dělíme do dvou kategorií. První z nich je výchozí revize , která je provedena před zapojením plynového zařízení do provozu. Určuje ji §6 vyhlášky 85/1978 Sb. Do druhé kategorie revizí patří tzv. provozní revize , kterou nám zákon nařizuje provádět jednou za 3 roky.


Pomůžeme vám s revizí, kontrolou či zkouškou plynového zařízení – kontaktujte nás – ozveme se do 48 hodin .

* Vyplňte prosím všechny položky.

Nahoru