Revize, kontroly a zkoušky parních a horkovodních kotlů

I o tyto kotle 3. a 4. třídy bude díky nám kvalitně postaráno. Podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. musí být provedena provozní revize jednou za 3 měsíce (nebo při provozní přestávce, která byla delší než 2 měsíce). Tato revize probíhá za provozu kotle a ověřujeme při ní jak celkový stav kotle, funkčnost kontrolních zařízení a způsob provozu, tak i odbornou způsobilost obsluhy daného kotle.

Vnitřní revizi provádíme proto, abychom zkontrolovali stav dostupných stěn tlakového celku. Tuto revizi je nutné provést vždy minimálně 1 za rok . Po každé vnitřní revizi a před každou tlakovou zkouškou je nutné provádět zkoušku těsnosti . Tou ověřujeme těsnost kotle. Jednou za 9 let musí být provedena také tlaková zkouška .


Pomůžeme vám s revizí, kontrolou či zkouškou horkovodních kotlů – kontaktujte nás – ozveme se do 48 hodin .

* Vyplňte prosím všechny položky.

Nahoru